Юридичні інструменти зміни цільового призначення земельної ділянки

Доволі часто в буденному житті ми зустрічаємо випадки коли власники земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (ОСГ) мають бажання, але не мають на те законних підстав використовувати її, наприклад, для  будівництва житлового будинку (гаражу, багатоквартирного будинку, тощо), не змінивши цільового призначення землі. Тому серед землевласників і землекористувачів поширеним залишається питання щодо зміни цільового призначення землі з земель сільськогосподарського призначення на землі житлової та громадської забудови.

При аналізі діючої законодавства, що регулює земельні правовідносини можна виділити певний алгоритм дій в вирішенні вищезазначеного питання.

Отже, згідно Закону України «Про землеустрій», цільове призначення земельної ділянки визначається на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку, тобто  відповідає меті, з якою вона може бути використана. У разі виникнення потреби у зміні цільового призначення землі, варто приділити увагу щодо використання такої земельної ділянки саме за цільовим призначенням, оскільки статтею 11 Земельного кодексу України встановлено, що однією з підстав припинення права користування земельною ділянкою є використання земельної ділянки не за її цільовим призначенням.

Відповідно до ч.3 ст. 20 Земельного кодексу України  фізичні та юридичні особи, можуть бути ініціаторами зміни виду цільового призначення тільки земельної ділянки, що знаходиться в їх власності або земельної ділянки, яка перебуває в їх користуванні.

Важливо також те, що зміна цільового призначення землі не тягне за собою зміну власника або користувача земельної ділянки, він продовжує залишатися у власності територіальної громади (Верховний Суд звертає на це увагу в своїй постанові від 12.12.2019 у справі № 809/821/17).

За основним цільовим призначенням всі землі України  поділяються на вичерпний перелік категорій, перелічених в ст. 19 Земельного кодексу України. Це землі сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, оздоровчого призначення, водного фонду, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та інші.

Для ведення обліку земель та формування звітності по земельних ресурсах органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, підприємства, установи використовують класифікацію видів цільового призначення, затверджену Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548.

Класифікація видів цільового призначення земель, визначає розподіл кожної категорії земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом,  видом господарської, типами забудови, типами особливо цінних об’єктів. Зміна цільового призначення землі сільгосппризначення здійснюється на підставі проекту землеустрою.

Зміна цільового призначення землі сільгосппризначення здійснюється на підставі проекту землеустрою. Код та цільове призначення земель застосовуються для забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному земельному кадастрі.

Отже, для зміни цільового призначення земельної ділянки, що знаходиться у приватній власності потрібно звернутися до нотаріуса для посвідчення заяви про зміну цільового призначення земельної ділянки.

Після чого необхідно розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Проект землеустрою розробляють землевпорядні організації (суб’єкти підприємницької діяльності). А безпосереднім виконавцем може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника, яка і визначить точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати, встановить межові знаки та складе кадастровий план земельної ділянки, проект землеустрою. Необхідно укласти з такою землевпорядною організацією відповідний договір, у якому чітко визначити вартість робіт та конкретні терміни (строки) виконання робіт. Важливо, що крім «паперового» проекту, інженер землевпорядник також виготовляє електронний документ у форматі XML, який підписує своїм електронним ключем.

Після розробки проекту земельну ділянку необхідно зареєструвати в Державному земельному кадастрі, звернувшись до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за місцем розташування земельної ділянки.

Для реєстрації земельної ділянки додати такі документи:

  1. заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
  2. оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);
  3. документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа (у форматі XML).

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно.

В результаті чого буде видано витяг з Державного земельного кадастру, в якому буде відображено вже нове цільове призначення земельної ділянки. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Проект підлягає погодженню в порядку визначеному ст. 186-1 Земельного кодексу України, найчастіше це органи з питань містобудування та архітектури.

Далі потрібно подати погоджений проекту відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється та витяг з ДЗК до органу, уповноваженого приймати рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з клопотанням про затвердження проекту та зміну цільового призначення земельної ділянки. Таким органом у межах населених пунктів є відповідна сільська, селищна, міська рада.

Уповноважений орган має прийняти рішення про затвердження проекту та зміну цільового призначення земельної ділянки або мотивовану відмову у вчиненні таких дій.

Відповідно  122 Земельного кодексу України затвердження проекту землеустрою здійснюється в місячний термін з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. На практиці, звичайно, відповідні органи не завжди вкладаються в зазначений термін.

Важливим моментом є вичерпний перелік, за яким орган влади може надати відмову  у зміні цільового призначення земельної ділянки і така відмова  повинна бути мотивована і містити у собі посилання на підстави відмови.

Такими підставами можуть бути:

  1. невідповідність запроектованого цільового призначення вимогам закону або прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів;
  2. неузгодженість цільового призначення земельної ділянки вимогам затвердженої містобудівної документації або документації із землеустрою.

Якщо зазначені органом недоліки були усунені, «нові» причини відмови орган не має права «придумувати».

Отримавши рішення про затвердження проекту та зміну цільового призначення земельної ділянки необхідно звернутись в територіальні органи Міністерства юстиції (нотаріуси), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, сектор державної реєстрації державної адміністрації або в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) з метою реєстрації нового цільового призначення землі. На практиці до державного реєстратора звертається все той же, згаданий раніше, сертифікований інженер землевпорядник, який може подати документи онлайн за допомогою веб-сервісу e.land.gov.ua. Заявник може самостійно подати документи, але не онлайн, а через Центри надання адміністративних послуг.

Перелік документів, що подаються державному реєстратору:

1. Заява встановленої форми;

2.Нотаріально посвідчена копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку (державний акт, свідоцтво про реєстрацію права власності, витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно і т.д.)

3. Нотаріальна заява про зміну цільового призначення землі;

4.Документ, що посвідчує особу: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5. Засвідчена копія рішення про затвердження проекту землеустрою;

6. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

7. Документ, що підтверджує внесення плати (адміністративного збору) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Сподіваємося, що і ця консультація додасть ясності в цьому питанні.

  Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  – звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: м. Богодухів, вул. Покровська, 5. тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

  Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *