ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Правова доктрина дає нам декілька визначень поняття “земельного спору”.

Проаналізувавши їх можемо вважати, що “земельний спір” – це будь-який спір, що виникає із земельних відносин.

Хто ж вирішує земельні спори?

  На це питання зможемо відповісти проаналізувавши главу 25 Земельного кодексу України.

  Відповідно до частини 1 статті 158 Земельного кодексу України земельні спори вирішуються судамиорганами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Виключно судом.

  Вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування.

   Вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

  Вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

  У разі якщо власники землі або землекористувачі незгодні з рішенням вищезазначених органів, земельний спір вирішується судом.

Позасудовий порядок розгляду земельних спорів.

  Статтею 159 Земельного кодексу України передбачено, що земельні спори розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органами місцевого самоврядування:

– на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви;

– за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

  Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

  У рішенні органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, визначається порядок його виконання.

  Рішення передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.

Права і обов’язки сторін при розгляді земельних спорів.

Сторони мають право:

– знайомитися з матеріалами щодо цього спору;

– робити виписки з матеріалів спору;

– брати участь у розгляді земельного спору;

– подавати документи та інші докази;

– порушувати клопотання;

– давати усні і письмові пояснення;

– заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони;

– одержувати копію рішення щодо земельного спору;

– оскаржувати у разі незгоди рішення щодо земельного спору.

  Виконання рішень прийнятих у позасудовому порядку щодо земельних спорів.

  Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.

  Виконання рішення щодо земельних спорів:

– здійснюється органом, який прийняв це рішення;

– не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного законодавства;

– може бути призупинено або його термін може бути продовжений вищестоящим органом або судом.

  Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  – звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: м. Богодухів, вул. Покровська, 5. тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

  Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *