ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

 Правова доктрина дає нам декілька визначень поняття “земельного спору”.

 Проаналізувавши їх можемо вважати, що “земельний спір” – це будь-який спір, що виникає із земельних відносин.

 Хто ж вирішує земельні спори?

 На це питання зможемо відповісти проаналізувавши главу 25 Земельного кодексу України.

 Відповідно до частини 1 статті 158 Земельного кодексу України земельні спори вирішуються судамиорганами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

 Виключно судом.

 Вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

 Органи місцевого самоврядування.

 Вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)).

 Вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних  сервітутів.

 У разі якщо власники землі або землекористувачі незгодні з рішенням вищезазначених органів, земельний спір вирішується судом.

 Позасудовий порядок розгляду земельних спорів.

 Статтею 159 Земельного кодексу України передбачено, що земельні спори розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органами місцевого самоврядування:

– на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви;

– за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

 Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

 У рішенні органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, визначається порядок його виконання.

 Рішення передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.

 Права і обов’язки сторін при розгляді земельних спорів.

 Сторони мають право:

– знайомитися з матеріалами щодо цього спору;

– робити виписки з матеріалів спору;

– брати участь у розгляді земельного спору;

– подавати документи та інші докази;

– порушувати клопотання;

– давати усні і письмові пояснення;

– заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони;

– одержувати копію рішення щодо земельного спору;

– оскаржувати у разі незгоди рішення щодо земельного спору.

 Виконання рішень прийнятих у позасудовому порядку щодо земельних спорів.

 Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.

 Виконання рішення щодо земельних спорів:

– здійснюється органом, який прийняв це рішення;

– не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного законодавства;

– може бути призупинено або його термін може бути продовжений вищестоящим органом або судом.

  Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  – звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: м. Богодухів, вул. Покровська, 5. тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.  Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *